So-net無料ブログ作成

Familio de komencantoj en A.K [raporto]

Eble estis post inaŭguro, mi rimarkis familion, kiu aspektas ankoraŭ nektimiĝi en atmosuferon de Esperantio. Ili estis kvar, paro kaj iliaj gefiloj. Mi ne trovis ŝancon alparoli al ili. Sekvantan tagon mi demandis al la knabo, ĉu vi volas gustumi japanan bombonon ? La patrino respondis “ jes”. Mi diris al la knabo, “ almenaŭ vi devas diri, dankon”. Mi altrudis diri tion al li.
En la tepaŭzo de la skvanta tago mi renkontis kun ili, kaj la patrino diris al mi, “ via kuko estis tre bona”. Kaj ni kune sidis kaj babilis. Dum nia babilado iu nepalo intervenis kaj helpis ŝian diraĵon.
Ŝi estis ververa komencanto. Antaŭ 4 tagoj ŝi komencis la lernon en interreto kaj partoprenis kun sia familio en la kongreso. Ŝi tenis en la mano blankajn paperojn. Sur kelkaj ŝi skribis vortojn kiujn ŝi nove aŭdis. Kaj ŝi poste esploros ilin en vortaro kaj komfirmos en si. La metodo surprizis min. Sed mi ankaŭ havis esperon al nia lingvo. Interreto donas al ni grandan ŝancon por vastigi ĝin. Demando estas kiel ni sciigos ekziston de nia lingvo. Diversaj internaciaj kunvenoj utilus por tio. La kviana Azia Kongreso montris al ni, ke en multaj landoj de Azio estas E-istoj, kvankam ili estas malmultaj. Pere de ili ni povos montri nian ligvon al multaj.

Sube estas laŭlandaj statistikoj de aliĝintoj. Kelkaj el ili ne povis partopreni pro iuj problemoj.
Aŭstralio: 3
Bangladeŝo: 1
Belgio: 1
Barato: 35
Brazilo: 1
Britio: 4
Ĉinio: 16
Francio: 2
Germanio: 4
Hispanio: 1
Irano: 8
Israelo: 1
Jspsnio: 86
Koreio: 10
Latovio: 2
Luksenburgio: 2
Mongolio: 1
Nederlando: 1
Nepalo: 28
Pakistano: 10
Pollando: 2
Sriranko: 7
Svedujo: 1
Svislando: 1
Taĝikio: 3
Taivano: 1
Usono: 4
Vejtnamio: 1

Venonta kongreso okazos en Mongolio. Kaj taziko diris, ke ilia probremo estas, ke neniu E-sto vizitas en Taĝikion. Ĝi estas montara lando. Ĝia 90% okupas montojn kaj nur 10% estas valoj, kie oni vivas. Ne estas turisma loko. Kiam ekslandaj E-istoj vizitos en la landon, ni havos ŝancon sciigi nian lingvon al nia popolo. Li ankaŭ diris ke estas bonaj E-istoj en Uzbekio. Li volas okazigi azian kongreson kun uzbekoj. Reveninte heimen, li havos kontakton kun uzbekoj.
Mi esperas ke homoj en multaj lokoj sciiu Esperanton kaj lernu ĝin pere de interreto. Kaj laŭ mia sperto, scii alian mondon ŝanĝigas homajn mensojn kaj kutimojn. Mi esperas, ke multaj navaj familioj aŭ generacioj aperu en nia mondo.

Al kongresejo( ’08-2-11) [raporto]

Antaŭ mendi hotelon, Japana Esperanto-Instituto proponas al la grupaj aliĝintoj, ke ni mendu saman hotelon kaj ni mendis saman hotelon. En la dua bulteno oni skribis, ke jen estas listoj de hoteloj, kiuj lokiĝas en proksima distance( malpli ol 3 km ) de la kongresejo. Kaj ni pensis ke ni povos piede iri ĉiutage. Sed tio estis ne vera! Antaŭtagmeze respondeculo kaj iuj piede iris kongresejon. Ili marŝis prekaŭ unu horon. Kiel ni povos ili tien? Li telefonis al L.K.K-ano. Telefonito havis tre frekseblan penson kaj tuj aranĝis buson por ni.
Survoje al kongresejo ni serĉe diris al loka akompananto, ‘ kiom da distanco estas inter nia hotelo kaj kongresejo?’ Li respodis , ‘ 2 km.’ Tiam ni simple ridis, sed poste mi rimarkis, ke ili vivus en malsama sento por ni. Ĉar poste mi demandis al aliaj pri temperaturon, tiam iliaj respondoj estis samaj; ĉirkaŭ 25 gradoj eĉ kiam mi sentis ke ĝi estas alta pli ol 35 gradoj.
Baldaŭ mi rimarkis ke ni, japanoj kaj baratanoj vivas en tute malsamaj kondiĉoj. Iu diris ke en Barato estas nur du sezonoj varma kaj varmega. Ni vivas en 4 sezonoj. Plie ili donas al ni tute diferencajn vivkondiĉoj. Ni devas ĉiam kalkuli aŭ mezuri tempon aŭ temperaturon por bone teni nian vivon en ŝanĝiĝanta natura kondiĉo. Ni surprizus ilin per banalaj demandoj.

En akceptejo okazis similajn aferojn. Baratanoj ne urĝis sin por akceptado, kaj kelkaj japanoj estis incitete. Mi kun kelkaj diris al ili , ĉi tie estas ne Japanio, sed Barato. En Barato ni vivu barate.


En Bengaluro( ’08-2-11;antaŭtagmeze) [raporto]

Kongresejo akceptos partoprenatojn je la 14a. Pro tio ni estis liberaj antaŭtagmeze. Ni decidis promeni en la urbon. Sur strato svarmegis taksioj, kiuj estas 3 randaj malgrandaj aŭtoj, kiun oni vere namas aŭto, aŭtomobiloj, busoj kaj ŝarĝaŭtoj konkurate kuris. Estis malmulte da signaloj. Eĉ kiam ĝi funkcias, homoj ignaras ĝin kaj kuras inter ili. Kiel ni povas transi stratojn. Fine ni lernis, kiam ni volas transiri ĝin, ke ni nepre devas trovi hindan irantoj.
Ĉu oni konstruas trotuaron aŭ detruas ? Ĉar ĝi estis elfosita tie, ĉi tie en multaj lokoj. Homoj paŝas preskaŭ sur vojo de ekstera trotuaro. Nome kun aŭtoj.
Estis multaj hundoj. Ili estis malgrasaj kaj kazaŭ senespere sternis sin troturen. Paŝantoj neinteresiĝis al ili. Ankaŭ homoj ne interesus ilin. ‘Oj’, mi vokis kelkfoje al ili.
Ĉiu mallarĝe malfermas la okulon senmoviĝante. Anakŭ trovis bovidojn sur strato. Ili estis ligitaj al fera barilo. Oni donis banan ŝelon al ĝi. Poste mi vidis sole promenantan bovon.
Mi trovis fotojn en alia blogejo. Ĝi apartenas al mia kunvojaĝanto. Vi certe povos vidi samajn scenojn kun mi.

http://blog.goo.ne.jp/lignponto/e/038a07dfd84b48c932eb8b6a29033f9f


En Bengaluron( ’08-2-10) [raporto]

Saluton! Karaj geamikoj.
Mi unue pardonpetas al vi. Ĉar mi volis montri kelkajn fotojn al vi, kiujn mi fotis dum kongreso kaj postkongreso, sed pro mia teknika problemo mi ne povis surpaĝigis ilin! Poste mi iel cerbumos.

'08-2-10
Aviadilo alvenis je decidita tempo antaŭ la 22a en Bengaluro. Ĉe elirejo de la haveno ni vidis amasegon da homoj, kiuj tenas kartojn kun nomo kaj laŭte vokas la nomon de sia serĉatoj. Kvazaŭ ni naĝis inter rokoj kaj eliĝis de la haveno. Sed kelkaj el ni, kiuj havas grandan valizon, ne povis tuj eliri. Plie ekster ĝi svarmis aŭtoj kaj baris nian vojon. Nia buso ne povis veni apud elirejo kaj atendis nin ĉe bluvardo. Kelkaj el ni, kiuj havas malgrandan valizon, piede iris tien tra malvasta spaco inter aŭtoj sur ne glata vojo. Aŭtoj senĉese alarmis al ni.
Aliaj, kiuj havas grandan valizon, atendis malgrandan aŭton kaj deponis sian valizon al ĝi, ankaŭ peide venis. Oni enaŭtigas valizojn sur loko apud ŝoforo. Kiam skuiĝis la buso, mi timis , ĉu povus esti, ke ili lavange falus.

En la unua tago en Barato mi jam konsciis, kiom granda estas ĝia loĝantaro!
Ĉe la akceptejo de nia hotelo, deĵorantoj ankaŭ ne urĝis sin. Pro tio, kiam mi eniris en mian ĉambron, estis tro malfrue. Jam estis la 11a tago.

Memprodukta manĝaĵo en nia lando [raporto]

Ĉu vi sciias, kiom da porcentoj de nia manĝaĵo ni mem produktas en Japnio ?
Oficiale oni diras ke ili estas nur 37 porcentoj. Sed fakaj specialistoj diras, ke vere dirite ili estas malpli multaj ol pbulikigita cifero.
Ni importas manĝmaterialojn el Ĉinio, Usono, Kanado, landoj afrikaj, latenamerikaj, sud-orient-aziaj, k.t.p. La fakto mantras al ni, ni vivas depende al alilandoj; de tuta mondo.
Kiam ni pensas pri problemo de venenigita manĝaĵo, tio estas tre tre granda. Ĉar senimportaĵo ni ne povus longe vivi. Ankaŭ ni devas pensi pri nia vivmaniero. Multaj ne vidas sincere pri nia ĉiutaga manĝado kaj eĉ pensas, ke ili ĉiam povas aĉeti laŭ sia volo, kiam ili havas monon. Ili neglektas, ke povus esti, ke mankas manĝaĵo mem.
Nia registaro ne vidus ke agrokulturo estas tre grava. Por aĉeti rizon el alilandoj iam ĝi subvenciis al agrokulturistoj, kiuj promesis al ĝi ne kulturi rizon. Ni konsmantoj ankaŭ elektis pli malmulte kostan aĵojn.Ĉar fari sekuran manĝaĵon bezonas multan laboron por zorgi.

Ni pensu , diskutu profunde kaj solvu eble plej rapide pri la problemo de nia manĝoproduktado, se ne, ni pereus, se okazas katstolofo.


Granda tumulto pro venenigita manĝaĵo [raporto]

Hieraŭ (2008-1-30) granda skuo trakuris en nia lando. Iu familio en gubernio Tiba, grave malsaniĝis pro manĝaĵo. Ili (kvin familianoj) manĝis importataĵon el Ĉinio kaj tuj vomis, kaj iuj el ili eĉ senkonsciiĝis. Kaj ni sciis ke aliaj 5 homoj antaŭ kelke da tagoj havis saman simptomon kaj jam estas en hospitalo. Laŭ esploro oni trovis fortan agrkulturan medikamenton, kiu uzado jam ne estis permesata en nia lando.
Higiena ministro publikigis nomojn de la manĝaĵoj, kiuj estis farita en sama fabriko, kaj alvokis al popoloj, ke ne manĝu ilin.
Nun importkompanioj klopodas reakiri sian vendaĵojn, kiuj estis faritaj en sama fabriko.

Laŭ vespera novaĵo la vanenigitoj fariĝis nun 48 personoj.

Onidire veneno estis en la paksako, nome pakaĵo mem estis malpurigita. Kio okazis ? Mistere!
Sed estas fakto, ke oni devos forlasi grandan kvanton da manĝajo ien en la teron, kaj tio malpurigos nian teron.


U.K. finiĝis! [raporto]

Nia U.K. estis fermita sabate en la 11a de aŭgsto. Nome ankaŭ nia laboro finiĝis. Dum la U.K. ne pluvis, sed eksterordinare estis varme. Tian varmegon mi neniam spertis, tamen vento de la maro savis nin de la senso!

Jam esperantistaro sciis ke estraro de UEA ŝanĝiĝis. Nova prezidanto estas Probal Daŝgupto kaj ĝenerala sekritario estas Barbara Pierzak, kiu estis fama anoncistino en pola radio . Ili raportis kaj parolis pri la 92a U.K.

Mi estis ne kontenta pri la paroloj. Ĉu ili kredus, ke ĉiu kongresano estas veterano ? Ili parolis unue per normala rapideco, sed pli kaj pli rapidis. Mia najbarino diris, ke ŝi distingas ne frazojn, sed nur vortojn. Mi estis en preskaŭ sama stato.

Tuta UEA-membraro ne estis tie. Pro tio ili raportos saman enhavon sur gazeto Esperanto. Ĉu ili ne povis koncize paroli ceremonie ?!


Pluvego kaj granda tertremo [raporto]

De antŭsemajno multe pluvis kaj akoraŭ nun pluvas en tuta lando. Oni timas terlavangon. Sed antaŭhieraŭ okazis pli malbona akcidento. Tio estis granda tertremo en gubernio Niigata. Ĉe ni, en Jokohamo ni sentis iom strangan luladon.
Sed ĵurnalo anoncis al ni, ke 9 homoj mortis, 875 domoj disfalis kaj pli ol 11000 personoj rifuĝis de sia domo. Disfalitaj domoj estis malnovaj pli-malpli 100 jare, kie loĝis precipe maljuanaj homoj.
En Niigata ofte okazis grandajn tertremoj. Oni diras postskuado de la tertremo daŭros iom da tempo.
Mi aŭdis ke multaj rusaj partoprenantoj en U.K. venos en la haveno de Niigata. Mi esperas, ke tertremo malaperu ĝis tiam.
Bonan vojaĝon al ili!


Informilo de Kongresburoo [raporto]

Pacifiko Jokohamo, kie okazos la 92a U.K. eldonadas sian informilon. En la lasta sabato mia kamarado donis al mi la plej novan.
Ni tre ĝojis. Ĉar en desegnaĝo sur la kovrilo oni parolas nian lingvon! Kaj la dua paĝo estas por la kongreso kaj Esperanto.

Ĉu vi jam scias ke paralele al U.K. kazos jokohama semajno, kiu estos malfemata al publiko. Ni esperas, ke ĝi faru grandan propagandon por nia movado.


Ekspresa infolmo pri invitilo por japana vizo [raporto]

Mi aŭdis :
Invitilo de UEA por japana vizo estas ne valida!
Precipe por landanoj de ekssovetunio kaj ĉinoj..
Aŭdinte tion JEI deĉidis ke ĝi mem faros tion.
Adaptaj UK-paroprenantoj estas pli ol 120.
Nun multaj volontuloj faras tiun laboron.

Ĉu estas viaj amikoj , kiuj ne povis akiri japanan vizon ?
Vi sciigu tiujn pri invitilo de JEI.

Japanaj ambasadoroj en tiuj landoj estas tre severaj.
Ili postulas precizan koincidon de pasporto kaj invitilo.
JEI volas korektajn skribojn en precipe jenaj aferoj por volantoj de invitilo.

Nomo
Naskiĝdato
Loĝejo en Jokohamo
Alvena tago kaj la horo, Ankaŭ la nomo de aviadilo.

Kiuj havas demandon, tiuj skribu kiel komenton ĉi tie.

 


Ekspozicio “ La 15a de aŭgusto en 1945 jaro “ [raporto]

Inter la 23a de junio kaj la 29a de julio okazos ekspozicio “ La 15a de aŭgusto en 1945 jaro “ en Ĉikjuŭ-ŝimin-plaza en gubernio Kanagaŭa. La ekspocicio estas senpaga. En ĝi multaj bildorakontistoj montros sian sperton en la tago per bildo kun rakonto. Lastatempe kelkaj volontuloj laboras por la aranĝo. Unu el ili estas mi.

Kia tago estas la 15a de aŭgusto? En la tago Japanio estis venkita. Nome en la tago finiĝis la dua mondomilito. Kaj nova mondo por paco estis malfermita antaŭ la popolo. Por montri tiamajn situaciojn ni serĉis materialojn en la tenejo. Estis aĵoj kaj multaj domumentoj. En ili ni trovis malnovajn naciajn flagojn. Iuj el silko brilis preskaŭ senmakule kaj aliaj el kotonoj estis makuloplenaj kaj ĉifonitaj.
Kiaj homoj havis ilin en la milito. Ĉu belaj estis por altranguloj kaj ĉu ĉifone makulitajn posedis malaltrangaj soldatoj?
Por kio niaj antaŭuloj devis agresi aliajn landojn?
Certe nia lando estis malriĉaj sed ne devis fari tion. Serĉante materialojn ni sentis kaj pensis pri multaj aferoj.

Ĉikjuŭ-ŝimin-plaza estas apud stacidomo Hongoŭdai de linio Negiŝi (Keihin-Toŭhoku)
La nomo de la institucio signifas placon de monda civitano. Ĝia celo estas kreskigi internaciulojn kaj havas tri konstantajn ekspcicejon.
Bonvolu viziti ĝin!


Sinmortigo de ministro en Japanio [raporto]

Hieraŭ posttagmeze(07-05-28) agrikultura ministro Matsuoka mortigis sin!
Li havis nigrajn famojn. Li estis dubitaj pro neklara pagkalkulo en sia oficejo kaj ricevintaj monoferoj de personoj kaj kompanioj. Laŭ hodiaŭa ĵurnalo la oferantoj estas 18. Ankoraŭ restas dubon ĉu li kontribuis ion al monoferantoj.

Opoziciaj partioj postulis klarigi tiujn aferojn en parlamento. Sed ĉefministoroAbe volis ne malkaŝi tion kaj diradis ke li faris nenion malbonan.
Lastatempe multaj japanoj dubas politikistojn,ke povas esti, ili kaŝe rilatas kun iuj kapitalistoj kaj donus al ili profiton.


Informo pri amasloĝejo [raporto]

Karaj legantoj,

Multaj esperntistoj konas, ĉijare U.K. okazos en Jokohamo.
Sed ĉu vi scias pri amasloĝejo por junulo? Ĝi funkcios inter la 3a kaj 12a en aŭgsto kaj estas tre malmulte kosta. Inter la tempo se vi uzas ĝin dum 6 aŭ 9 tagnoktoj, la tuta kosto estas nur 4800 enoj. (pli-malpli 30 eŭroj). Se vi volas partopreni en U.K. , kontaktu al loĝejoservo de LKK.
La retadreso:
logxejo92@gmail.com

Kaj vi povos vidi, kia estas la loĝejo en hejmpaĝo

http://www.k4.dion.ne.jp/~uk2007/bildo2/ekonomialoghejo_e.htm

Mi ankaŭ petas al vi, legantoj. ke transdonu la informon al paroprendezirantoj.

Antaŭdankon

p.s

Kompreneble japanoj povas loĝi tie. bonvolu kontaktu al loĝeja servo


prezento de Esperanta blogo [raporto]

Mi volis prezenti blogon 'verda vojeto de stelo ' en mia leganta blogo, sed ne sukcesis.

Kiam vi volas legi la blogon, vizitu jenen !

http://verdavojeto.bravejournal.com/


sorto de likvaĵoj en japana flughaveno. [raporto]

Lastatempe japana registaro decidis ke ĝi malpermesas eniri likvaĵojn en aviadilon kaj ankaŭ landen kontraŭ teroro.
Vojaĝantoj estas permesataj havi nur 1 litron da likvaĵoj. Sed ili ankŭ devas dividi tion malpli grandan ol 100 mililitrajn kaj klare videblajn botelojn.

Laŭ gazeto, hieraŭ ,en unu tago 360 boteloj de alkohoraĵoj, parfumoj kaj kosmetikaj likvaĵoj estis forigitaj en kloakon !

Karaj miaj geamikoj,
Kiam vi venos en Japanion, ne portu vinojn kaj aliajn likvaĵojn!


Kiel nomiĝas radforma spektilo [raporto]

En Jokohamao estas prezurĝardeno, kiu nomo estas KOSMOŬARDO. Ĝi estas prokusime de la kongresejo de la 92a U.K. Tie estas granda radforma spektilo, kiu havas eksterparte seĝojn por panorama spektanto. Japanoj nomas ĝin Kanransja. Mi ne scias la nomon en Esperanto. Mi petas al vi legantoj ke sciigu al mi kiel ni nomas ĝin!

La diametro de granda Kanransja estas 105 metra. Multe da turistoj sidas kaj ĝojas pro la panoramo, sed mi ankoraŭ ne vizitas ĝin.
Oni povas vidi ĝin tra fenestro de kuranta trajno. Nokte ĝi estas lumigata. Apude la prezurĝardemo troviĝas velŝipo Nihonmaru. Kun ĝi nokta pejzaĵo estas tre bela !


Kiel vi iros al la Kongresejon de U.K. la 92a [raporto]

Por iri kongresejo de la 92a U.K de internacia flughaveno Narita oni havas du rimedojn.
Unu uzas fervojon JR( ĵe-a-ru) kaj alia per buso.
Trajnoj estas ekspresa kaj ordinara.
1. Bileto de ordinara trajno inter Narita kaj Yokohama estas 2210 enaj.
Tempo : preskaŭ 3 horoj.
2. Ekspresa bileto (ĝis stacidomo Yokohama) 2290 enoj. La sumo estas 4500 enoj.
Tempo : preskaŭ 2 horoj
Oni devas ŝanĝi linion ĉe Jokohamo. Ĉar stacidomo Sakuragicjo estas sur linio Keihin-tohoku. Vi veturas de la 3a kajo de Jokohamo, kaj sekvanta stacio estas Sakragitjo.
3. per buso
inter flughaveno kaj YCAT ( Yokohama City Airport Terminal), oni nomas ĝin Ŭa- I- Kjat bileto kostas 3500 enoj. Ir-reir-bileto estas 6300 enoj.
Tempo : 1 ~ 2 horoj laŭ kvanto de trafiko.
Bushaltejo estas ligita kun fervoja stacidomo Jokohamo. (piede 4~5 minutoj)
Bileto inter Jokohamo kaj Sakuragitjo estas 130 enoj. Tempo 2 minutoj. (la kajo estas 3a)

Mi skribis tion por mia amikino, kiu partoprenos en U.K.

Kaj mi volas sciigi al vi, eksterlandaj amikoj !


Feliĉan novjaron! [raporto]

Feliĉan novjaron!
Mi deziras al vi ĉiuj sanon kaj prosperon en la jaro 2007.

Mi ankoraŭ ne raportis al vi pri nia zamenhofa festo.
En la 17a de decembro 2006, zamenhofa festo de gubernio Kanagaŭa okazis ĉe Jokohamo. Partoprenantoj estis 53. Multaj el ili estis jokohama-anoj.
Ordinaraj programeroj estis prelegoj kaj raportoj pri venonta U.K. kaj U.K. en Florenco, I.J.K. k.t.p
Muzika programero , kies prezantoj estis korea kaj japanaj junulinoj, amuzis nin! Unu el ili verkis kanton kaj ni gaje kaj kunkune kantis ĝin. Ŝi jam prezentis la kanton en J.I.K. Mi volas montri ĝin al vi.

Bonvenon al Japanio!!! : muziko kaj verso: TAZIMA Mayuko

Se vi ŝatas vojaĝon, se vi ŝatas homamon,
Se vi ŝatas bongustaĵon, venu al Japanio!
Se vi volas amikecon, se vi volas travivi
Tre mirindajn epizodojn, venu al Jokohamo!

Vidindaj lokoj, japanaj kulturoj
Atendas vin ĉiujn en Japanio!

Bonvole!
* * * * * *

1.Bonvenon, bonvenon (ek!) al Jaspanio!
Bonvenon, bonvenon (ek!) al Jaspanio!

2.Jokohamo, Jokohamo (ek!) bonvenigos vin!
Jokohamo, Jokohamo (Jes!)
Ni atendas vin!

3.Ni iru, ni iru(ek!) al japanio!!!
Ni iru, ni iru(ek!) al japanio!!!

.


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。

×

この広告は180日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。